Missie van het Kindcentrum Oosterbeek

 

'de basis voor een kansrijke toekomst'

We geven kinderen van 0 - 12 jaar het vertrouwen om zich te ontwikkelen en eigen talenten te ontdekken in een veilige omgeving. Binnen de eigen mogelijkheden worden deze talenten samen met anderen en op basis van vertrouwen en veiligheid verder ontwikkeld. Het KCO biedt tijd en ruimte om kinderen in eigen tempo en op eigen wijze hun talenten te laten ontwikkelen.


 

Missie en visie Bernulpusschool

Waar staat de school voor 

De Bernulphusschool is een school waar ieder­een zich welkom is: je er mag zijn wie je bent. Je ervaart vertrouwen dat je mag laten zien wat je kunt en je kunt erop rekenen dat je gehol­pen wordt bij de dingen die je nog moet leren. Met goede hulp van de leerkrachten en de andere kinderen ben je elke dag samen aan het spelen en leren, zodat je uiteindelijk als een zo zelfstandig en evenwichtig mogelijk persoon klaar bent voor de volgende stappen in je leven.

Het socialisatieproces moet er voor zorgen dat de kinderen naast allerlei maatschappelijke cultuurkenmerken ook vaardigheden krijgen aangeleerd, waardoor zij worden voorbereid goed in de maatschappij te kunnen functioneren. De kinderen kunnen zo uitgroeien tot autonome personen, die zelfstandig zijn en zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen gedrag. 

onze kenwaarden

De identiteit van de Bernulphusschool is gebaseerd op drie kernwaarde; namelijk respect, verantwoordelijkheid en veiligheid. Deze belangrijke waarden willen we uitdragen aan de ouders, de leerlingen en de medewerkers van onze school. 
 
Respect 
Waar samen geleerd en gewerkt wordt, wordt samengeleefd. Op onze school zijn kinderen met verschillende culturele- en levensbeschouwelijke achtergronden van harte welkom. We vinden het belangrijk dat kinderen met respect leren omgaan met verschillen. We benaderen alle kinderen enthousiast vanuit een oprechte belangstelling voor wat zij inbrengen. In de groepen wordt aandacht besteed aan sociale- emotionele vorming zoals het luisteren naar elkaar, leren grenzen aangeven en het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag.
 
Verantwoordelijkheid
Iedereen die is betrokken bij de Bernulphus­school heeft de verantwoordelijk om het beste uit kinderen te halen. We vinden het belangrijk dat kinderen op onze school leren elkaar te helpen en dat er vàn en mèt elkaar wordt geleerd. Zo zorgen we voor elkaar in de wetenschap dat we uiteindelijk van elkaars vaardigheden en capaciteiten afhankelijk zijn. Samen kunnen we meer dan alleen.
 
Veiligheid
Kinderen en leerkrachten kunnen er op rekenen dat de leeromgeving hen in staat stelt het beste uit zichzelf  te halen. Zowel de fysieke alsook de mentale leeromgeving moet veilig zijn. In onze school heerst een rustig leerklimaat waar goed gewerkt en geconcentreerd geleerd kan worden. Duidelijke regels en afspraken helpen daarbij.
 
Ten slotte geldt dat je op de Bernulphusschool plezier ervaart: plezier in het leren van nieuwe dingen en plezier in de omgang met elkaar. Zo kijken we samen steeds positief naar de wereld zoals die is en naar de wereld zoals die volgens ons zou moeten zijn.

Kinderen, ouders en andere mensen die met de school te maken hebben, beschouwen de school als een vertrouwd baken in de wijk en het dorp.
Powered by BasisOnline