Missie van het Kindcentrum Oosterbeek

 

'de basis voor een kansrijke toekomst'

We geven kinderen van 0 - 12 jaar het vertrouwen om zich te ontwikkelen en eigen talenten te ontdekken in een veilige omgeving. Binnen de eigen mogelijkheden worden deze talenten samen met anderen en op basis van vertrouwen en veiligheid verder ontwikkeld. Het KCO biedt tijd en ruimte om kinderen in eigen tempo en op eigen wijze hun talenten te laten ontwikkelen.


 

missie en visie Bernulpusschool

De Bernulphusschool is een school waar ieder­een zich welkom voelt. Dat merk je, doordat je je in de school veilig voelt: je mag zijn wie je bent en anderen mogen ook zijn wie zij zijn. Je ervaart hierdoor in de school dat men gelooft in de kracht van verschillen. Je ervaart er het vertrouwen dat je mag laten zien wat je kunt. Je kunt er ook op vertrouwen, dat je gehol­pen wordt bij de dingen die je nog moet leren. Je staat er dus nooit alleen voor, want op de Bernulphusschool wordt voor elkaar gezorgd. Met hulp van de leerkrachten, de andere kinderen op school en de ouders, ben je als kind elke dag samen aan het spelen en aan het leren, zodat je uiteindelijk als een zo zelfstandig en evenwichtig mogelijk persoon klaar bent voor de volgende stappen in je leven. De school is herkenbaar aanwezig in de gemeenschap waar zij deel van uitmaakt. Kinderen, ouders en andere mensen die met de school te maken hebben, beschouwen de school als een vertrouwd baken in de wijk en het dorp.

De school beweegt mee met het maatschap­pelijk krachtenveld waar dat nodig is en waar dat kan. Tegelijkertijd vaart de school haar eigen koers en gelden er duidelijke regels en omgangsvormen. Als er hierdoor een spanningsveld ontstaat, probeert ieder die daar bij betrokken is vanuit de dialoog en met een open houding naar elkaar toe tot een goede oplossing te komen. Je weet dus altijd waar je aan toe bent op de Bernulphusschool. Je voelt je welkom op de Bernulphusschool, doordat je ervaart dat de teamleden betrokken zijn bij hun werk, de kinderen en elkaar. Daarmee zorgen zij er als gedreven, onafhankelijke ambassadeurs van de school voor dat anderen ook betrokken raken en blijven bij alles wat er op school speelt. Daar hoort uiteraard aandacht voor het onderwijsproces bij, maar ook aandacht voor de sociaal-emotionele situatie van de mensen en groepen in de school en aandacht voor de omgeving waarin gewerkt wordt.

Ten slotte geldt dat je op de Bernulphusschool plezier ervaart: plezier in het leren van nieuwe dingen en plezier in de omgang met elkaar. Zo kijken we samen steeds positief naar de wereld zoals die is en naar de wereld zoals die volgens ons zou moeten zijn.

 

missie en visie kinderopvangorganisatie SKAR

Kinderen zijn de motor van hun eigen ontwikkeling. Zij mogen zich op eigen wijze en in eigen tempo ontwikkelen op het brede terrein van persoonlijke en sociale competentie. Hiervoor is het nodig dat de opvang een ondersteunend en stimulerend klimaat biedt. In dit klimaat kunnen de kinderen de veiligheid, de (keuze-)vrijheid, de zelfstandigheid en het respect ervaren om individueel en met elkaar op onderzoek uit te gaan. Hierbij worden ze begeleid en gestimuleerd door de pedagogisch medewerkers. De samenwerking met de ouders wordt daarbij uitdrukkelijk gezocht.
Powered by BasisOnline