medezeggenschapsraad


Aan onze school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Een belangrijke taak van de MR is mee te praten, mee te denken en te adviseren over beleidszaken die betrekking hebben op de Bernulphusschool. De MR bevordert de openheid op school en het onderling overleg tussen directie, ouders en leerkrachten. De MR levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs en aan het optimaal functioneren van de school. De gesprekspartner van de MR is de directeur, waarmee regelmatig overleg is. Over sommige onderwerpen adviseert de MR de directie en er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft via haar instemmingsrecht. Alle rechten en plichten van de MR kunt u lezen op de pagina bevoegdheden.

Communicatie

De MR hecht een groot belang aan een open en eerlijke communicatie met ouders, team en directie. In de digitale nieuwsbrief schrijft de MR regelmatig een stukje over actuele zaken. Dit kunt u op deze site nalezen via Nieuws of de Nieuwsbrief. Daarnaast worden de notulen van de MR vergaderingen op deze website gepubliceerd, met uitzondering van strikt vertrouwelijke zaken. Op die manier kan iedereen volgen wat er binnen de MR gebeurt, en wat er op de agenda staat. De MR vergaderingen zijn overigens openbaar; ouders en teamleden kunnen de vergaderingen bijwonen als toehoorder. De agenda, notulen en andere documenten staan op de pagina documenten.

Contact

De MR wil graag op de hoogte zijn van zaken die binnen onze school spelen zodat we bepaalde onderwerpen ook op de MR agenda kunnen zetten.. Initiatieven, vragen of ideeën van ouders of het team die betrekking hebben op het gevoerde schoolbeleid horen we dan ook graag! Voor onderwerpen die betrekking hebben op uw eigen kind (vragen of klachten) kunt u terecht bij de leerkracht. De MR is bereikbaar via de mail mr.bernulphusschool@floresonderwijs.nl
 
Powered by BasisOnline