Flores

Stichting Flores

Onze school valt onder het bestuur van de Stichting Flores, waarvan 33 andere scholen deel uitmaken. Deze scholen hebben een openbare, interconfessionele, katholieke, of protes​tants​-christelijke identiteit. De stichting bepaalt, samen met de scholen, het beleid voor onderwijs, personeel, financiën en huisvesting.

De stichting heeft haar visie als volgt geformuleerd:

Ieder kind kan alles leren.

  • Wij gaan uit van de mindset dat doelgerichte inspanning en positieve attitude het leren bepalen. Succeservaringen motiveren en geven zelfvertrouwen.
  • Basiskennis en -vaardigheden (cognitie) zijn nodig om complexere vaardigheden te ontwikkelen, zoals kritisch denken en problemen oplossen.
Vanuit deze rotsvaste overtuiging biedt Flores onderwijs voor kinderen in Arnhem en Renkum. We zijn een community van 900 (onderwijs)professionals die zich samen met kinderen, hun ouders en de wereld om ons heen - sterk maken voor een leven lang leren. Dat doen we door onszelf en ons onderwijs voortdurend te verbeteren. En door met onze partners te werken aan leer- en ontwikkelkansen voor alle kinderen in onze wijk, dorp en stad. Omdat goed onderwijs de basis is voor de toekomst van elk kind én van onze samenleving.

De stichting bepaalt, samen met de scholen, het beleid rond onderwijs, personeel, financiën en huisvesting. Door zorg te dragen voor het goed faciliteren en ondersteunen van onze school en het bevorderen van de samenwerking met de andere scholen binnen de stichting, zorgt het ervoor dat de onderwijskwaliteit ook op de Bernulphusschool gewaarborgd wordt.
 
Binnen Flores heeft elke school haar eigen cultuur en karakter. De onderwijssoorten en methoden verschillen per school. Kwaliteit, onderwijsvernieuwing en eigenheid staan bij alle scholen van Flores voorop. De Bernulphusschool herkent zich hierin en sluit zich volledig aan bij de missie, visie en kernwaarden die de stichting heeft opgesteld voor haar scholen.
Voor meer informatie kunt u de website van Flores bezoeken. 
Powered by BasisOnline