de BasisFluvius

Stichting Fluvius

Onze school valt sinds 1998 onder het bestuur van Stichting Fluvius. Onder Stichting Fluvius vallen 20 scholen met in totaal circa 4500 leerlingen en ongeveer 400 personeelsleden. De scholen hebben een interconfessionele, katholieke, protestants-christelijke of algemeen bijzondere identiteit. De stichting bepaalt, samen met de scholen, het beleid rond onderwijs, personeel, financiën en huisvesting. Door zorg te dragen voor het goed faciliteren en ondersteunen van onze school en het bevorderen van de samenwerking met de andere scholen binnen de stichting, zorgt Fluvius ervoor dat de onderwijskwaliteit ook op de Bernulphusschool gewaarborgd wordt.
 
Binnen Fluvius mag elke school haar eigen cultuur en karakter hebben en de onderwijssoorten en -methoden mogen per school verschillen. Kwaliteit, onderwijsvernieuwing en eigenheid staan bij alle Fluviusscholen voorop. De Bernulphusschool herkent zich hierin en sluit zich volledig aan bij de missie, visie en kernwaarden die Fluvius heeft opgesteld voor haar scholen.

DeBasisFluvius

Sinds 2016 werkt stichting Fluvius nauw samen met het Arnhemse schoolbestuur Stichting De Basis. Dit heeft geresulteerd in de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst op 17 november 2016. Beide stichtingen werken samen onder de naam DeBasisFluvius.

Voor meer informatie kunt u de website van DeBasisFluvius bezoeken. 
Powered by BasisOnline