inschrijven


U bent van harte welkom voor een informatief gesprek en een rondleiding. Hierbij leiden wij u rond door ons gehele kindcentrum. U krijgt daarbij informatie over de mogelijkheden in opvang en onderwijs, passend bij uw kind.
Voor de eventuele aanmelding ontvangt u van ons tijdens het gesprek een inschrijfformulier. We leggen u dan graag uit hoe de aanmelding en inschrijving in zijn werk gaat.
 

kinderopvang SKAR

Wilt u uw zoon of dochter direct inschrijven bij Kinderopvang Skar? Dat kan. Via deze link komt u uit bij de juiste pagina.
 

Bernulphusschool

Nieuwe leerlingen kunnen het gehele jaar door worden aangemeld en ingeschreven. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de directie. 

Kort voordat uw kind 4 jaar wordt krijgt u een uitnodiging om samen met uw kind kennis te maken met de leerkracht(en). Tijdens deze kennismaking kunt u het lokaal bekijken en krijgt u meer informatie over de organisatie en het onderwijs in de groep. De leerkracht maakt dan ook afspraken om een aantal dagdelen te komen "kijken" op school; uw kind mag vijf keer op school komen kijken en meedoen in de groep waar hij/zij geplaatst zal worden. 

Doorgaande lijn binnen het Kindcentrum

Wanneer uw kind al gebruik maakt van dagopvang in ons Kindcentrum en ouder dan 3 jaar is, is er de mogelijkheid om vanuit het kinderdagverblijf te wennen binnen onze kleuterunit. De peuters maken spelenderwijs kennis met onderwijs door middel van het speelleerplein. Kinderen van de dagopvang en school maken hier tegelijkertijd gebruik van. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten hebben onderling contact en zorgen uiteraard voor een warme overdracht.

 

Powered by BasisOnline