contact


De MR wordt gevormd door vier leden namens de ouders (de oudergeleding) en vier vanuit het team (de personeelsgeleding). In schooljaar 2018-2019 zijn dit namens de ouders: Dominique van Helvoirt (voorzitter), Jacqueline Ouwerkerk  (secretaris), Matthijs Lenis en Debora van Dijk. En vanuit het team: Jessica Berkhout, Tobias de Groot, Frederique Stuurman en Gijs van der Weide.

Initiatieven, vragen of ideeën van ouders of het team horen we graag. Spreek ons vooral aan of stuur een mail aan medezeggenschap@bernulphusschool.nl.

Vergaderdata

De MR vergaderingen zijn openbaar; ouders en teamleden kunnen de vergaderingen bijwonen als toehoorder. De vergaderingen worden gehouden in de lerarenkamer op de eerste verdieping van onze school. We stellen het op prijs als u van te voren even aangeeft als u een vergadering bij wilt wonen; we kunnen dan zorgen voor voldoende stoelen en koffie. De vergadering start in principe om 20.00 uur, tenzij anders aangegeven. In de schoolagenda op de site van school worden de data van de vergaderingen ook opgenomen. 
Powered by BasisOnline