documenten


Op deze pagina staan de meest relevante documenten. Mist u toch nog een bepaald stuk, neem dan contact met ons op!
 

Notulen met actielijst

De notulen van een vergadering worden gepubliceerd nadat ze in de eerstvolgende vergadering door de MR zijn goedgekeurd. Strikt vertrouwelijke zaken, of zaken waarover geheimhouding geldt worden niet openbaar gemaakt.  
Powered by BasisOnline