Logopedie Oosterbeek-Renkum


 

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind: uw kind is onverstaanbaar of heeft een hese stem; uw kind lijkt niet te luisteren of niet te begrijpen wat u zegt; uw kind kan zich moeilijk uitdrukken in taal; uw kind heeft problemen met de schoolse vaardigheden waaronder het hakken en plakken van woorden; uw kind volgt sterk zijn eigen weg; uw kind schrikt van geluiden, van aanraking of kan heftig reageren op veranderingen in de dagelijkse routine. 
Allemaal vragen waarop we samen met u het antwoord zoeken. In een gesprek zullen we de klachten inventariseren. Daarna volgt onderzoek. De resultaten bespreken we samen. Dit kan leiden tot: 

• Het wegnemen van ongerustheid met behulp van voorlichting en advies.  

• Behandeling, waarvan de duur afhankelijk is van de ernst van de stoornis. 

• Een diagnose, die een bijdrage kan leveren tot gerichte verwijzing of in breder perspectief kan leiden tot een gezamenlijke behandeling met meerdere disciplines, school bijvoorbeeld of andere therapeuten. 

De aanwezigheid van ouders en/of verzorgers bij de therapie stellen wij zeer op prijs. Uit ervaring weten wij dat betrokkenheid bij de behandeling ons helpt een beter inzicht te krijgen in de communicatiemogelijkheden van uw kind. Omgekeerd kunnen wij u ondersteunen door te laten zien wat we doen en aangeven waarom we bepaalde keuzes maken. Zo kan ook thuis de therapie voortgaan door te helpen en te motiveren. Hierover maken we met u afspraken. Uw motivatie en inzet zijn een belangrijke factor voor het slagen van de behandeling.  

De praktijk voor Logopedie heeft zijn hoofdvestiging op de Wilhelminastraat 19 in Oosterbeek. Op vrijdag kunt u ons vinden in het Kindcentrum.  

 https://www.logopedie-oosterbeekrenkum.nl/

Powered by BasisOnline