Visie en missie

Missie van het Kindcentrum Oosterbeek

 

'de basis voor een kansrijke toekomst'

We geven kinderen van 0 - 12 jaar het vertrouwen om zich te ontwikkelen en eigen talenten te ontdekken in een veilige omgeving. Binnen de eigen mogelijkheden worden deze talenten samen met anderen en op basis van vertrouwen en veiligheid verder ontwikkeld. Het KCO biedt tijd en ruimte om kinderen in eigen tempo en op eigen wijze hun talenten te laten ontwikkelen.


Missie en visie kinderopvangorganisatie SKAR

Kinderen zijn de motor van hun eigen ontwikkeling. Zij mogen zich op eigen wijze en in eigen tempo ontwikkelen op het brede terrein van persoonlijke en sociale competentie. Hiervoor is het nodig dat de opvang een ondersteunend en stimulerend klimaat biedt. In dit klimaat kunnen de kinderen de veiligheid, de (keuze-)vrijheid, de zelfstandigheid en het respect ervaren om individueel en met elkaar op onderzoek uit te gaan. Hierbij worden ze begeleid en gestimuleerd door de pedagogisch medewerkers. De samenwerking met de ouders wordt daarbij uitdrukkelijk gezocht.
Powered by BasisOnline