Kinderraad

De kinderraad in kindcentrum Oosterbeek


In ons KCO vinden we betrokkenheid van de kinderen erg belangrijk. Daarom is er een kinderraad actief. Opmerkingen en ideeën van kinderen kunnen waardevol zijn voor het KCO en het leerproces van kinderen. Daarnaast willen we inzicht in de organisatie van KCO bijbrengen en de betrokkenheid van kinderen bevorderen. We willen de kinderen laten merken dat zij gehoord en serieus genomen worden en dat hun mening en visie telt. Vergaderen met een kinderraad is leerzaam voor kinderen. Zo leren zij wat haalbaar is en realistisch, hoe je moet onderhandelen, samenwerken en terugkoppelen naar je klas.

Hoe kom je in de kinderraad:
Elk jaar plannen we een "verkiezing" in de groepen 5 t/m 8 waar uiteindelijk uit elke groep 2 leerlingen gekozen worden. Hoe de verkiezing plaatsvindt bepaald de leerkracht van de groep. Belangrijk hierbij vinden we dat er tenminste 2 leerlingen in de raad zitten die ook gebruik maken van de BSO om ook het opvang gedeelte van KCO mee te nemen in de overleggen.

Wat wordt er van je verwacht als je in de kinderraad zit:
  • Voorwerk verrichten in de groep: inventariseren van wensen, dingen die in de groep leven, etc.
  • Vergaderingen bijwonen, voorbereid zijn (notulen gelezen), verslag leggen in je eigen schriftje, terugkoppelen naar de eigen achterban (klasgenootjes)
  • Aanspreekbaar zijn voor en goed kunnen luisteren naar groepsgenoten en mederaadsleden.
We vergaderen gemiddeld 6 keer per jaar. De vergadering vindt onder schooltijd plaats onder leiding van Marjolein in  't Veld (IB school) en Maya Zaaijer ( pedagogisch medewerker opvang) en duurt 1 uur per keer.

De kinderraad 2019-2020


De kinderraad 2019-2020, een groep vrolijke, actieve en betrokken leerlingen uit groep 5 t/m 8.
Zij willen zich dit schooljaar inzetten voor hun klassen, willen op de hoogte zijn van wat er in de school en op de buitenschoolse opvang  gebeurd en willen meehelpen mee praten en meedenken om de school en opvang te verbeteren.
Powered by BasisOnline