Kindcentrum Oosterbeek

Kindcentrum Oosterbeek ligt in park De Dennenkamp in Oosterbeek. De bibliotheek,  de gymzaal. het zwembad en andere voorzieningen liggen op loopafstand van het gebouw.
Bij ons zijn de Bernulphusschool en Kinderopvang SKAR gehuisvest. Met elkaar en samen met diverse andere partners zorgen zij voor de groei en ontwikkeling van ongeveer 300 kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.

Er wordt geleerd, gespeeld en samengewerkt. Er heerst een prettig pedagogisch klimaat dat wordt beschermd door duidelijke regels en afspraken. Goed onderwijs geven is de primaire taak van de school. Kinderopvang SKAR biedt opvang aan kinderen van 0 tot 12 jaar door middel van dagopvang, buitenschoolse opvang en peuterwerk.

In Kindcentrum Oosterbeek is er voor elk kind een veilige plek doordat er sprake is van één pedagogisch klimaat in een rijke (leer)omgeving met doorgaande ontwikkelingslijnen. Door het bundelen van de krachten van de diverse samenwerkende organisaties krijgt bij ons ieder kind de zorg en aandacht die het nodig heeft.

Voor kinderen en ouders bieden wij structuur, rust en kwaliteit doordat de kinderen 'onder één dak' worden onderwezen, begeleid en opgevangen. Het onderwijs- en naschoolse aanbod sluiten op elkaar aan. De gezamenlijke visie is zichtbaar, herkenbaar en sluit aan bij behoeften van (werkende) ouders.

Kortom: Kindcentrum Oosterbeek is een unieke voorziening in Oosterbeek waar dagelijks gewerkt wordt aan een kansrijke toekomst voor elk kind.

U bent van harte welkom voor een informatief gesprek en een rondleiding. Hierbij leiden wij u rond door ons gehele kindcentrum. U krijgt daarbij informatie over de mogelijkheden in opvang en onderwijs, passend bij uw kind.
Voor de eventuele aanmelding ontvangt u van ons tijdens het gesprek een inschrijfformulier. We leggen u dan graag uit hoe de aanmelding en inschrijving in zijn werk gaat.
 

Kinderopvang SKAR

Wilt u uw zoon of dochter direct inschrijven bij Kinderopvang Skar? Dat kan. Via deze link komt u uit bij de juiste pagina.
 

Bernulphusschool

Nieuwe leerlingen kunnen het gehele jaar door worden aangemeld en ingeschreven. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de directie.  U krijgt dan, indien gewenst, na het gesprek een inschrijfformulier mee.
 

Doorgaande lijn binnen het Kindcentrum

Wanneer uw kind al gebruik maakt van dagopvang in ons Kindcentrum en ouder dan 3 jaar is, is er de mogelijkheid om vanuit het kinderdagverblijf te wennen binnen onze kleuterunit. De peuters maken spelenderwijs kennis met onderwijs door middel van het speelleerplein. Kinderen van de dagopvang en school maken hier tegelijkertijd gebruik van. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten hebben onderling contact en zorgen uiteraard voor een warme overdracht.
Powered by BasisOnline